Получени идеи

1. Необходимо е място, за да се монтира басейн.


 Piscines Waterair предлагат множество модели от по-малко от 30 м². Можете лесно да монтирате басейна на съвсем малък терен или до къща или вила. Въпреки това, редно е да спазвате градоустройствените правила. Вашият консултант Waterair е на ваше разположение, за да ви даде точна информация.
2. Басейнът консумира много вода


 Един поддържан басейн не се нуждае от ежегодно изпразване. Нешо повече, дъждовната вода е естествен и безплатен принос. Консумацията на вода, свързана с басейна е второстепенна. Проучване на FPP показва, че годишната консумация на вода на 1 350 000 басейна във Франция представлява 0.05% от консумацията на страната (срещу 70% за селското стопанство).


3. Басейнът е опасен за деца.


 Законът от 03.01.2003 г. ви задължава да предвидите стандартизирана обезопасителна система с цел да се предотврати риска от удавяне на деца под 5 години. При все това, най-добрата безопасност остава контролът, осъществен от родителите.
През 2010 година 7 деца във Франция починаха от удавяне за 1 538 000 частни басейни. Тази цифра е значително ниска: През 2000, тя е била 32. Процентът на удавяния на деца под 5 години в частни семейни басейни следователно е бил разделен на 4 за 10 години.
Басейнът е идеалното място, за да се научите да плувате, защото той обединява всички благоприятни условия, за да се осъществят първите дължини; без вълни, без течение, чиста вода, понякога затоплена...

4. Необходимо е разрешително за строеж, за да се монтира басейн.


 Построяването на един басейн се подчинява на различни градоустройствени правила. Като цяло, разрешително не е необходимо и една обикновена предварително подадена декларация за строителни дейности е достатъчна. Вашият консултант Waterair може да отговори на въпросите ви по темата, не се колебайте да се свържете с него.5. Необходимо е много време, за да се поддържа един басейн.


 Поддръжката на вашия басейн е пряко зависима от неговата околна среда (плочки, растения) и от филтриращата му система. Добре обмисленият басейн се нуждае от по-малко от 30 минути за поддръжка на седмица. Вашият консултант е на разположение, за да изберете най-подходящото решение за вашата ситуация.6. Поддържането на басейн струва скъпо.


 Стойността на поддръжката зависи от повърхността на вашия басейн, неговата дълбочина, наличието или липсата на затопляне. При всички случаи тя е от максимум няколко евро на къпане. Вашият съветник може да ви даде точни указания в зависимост от вашата ситуация.7. Басейнът не е екологичен.


 Възложихме на бюрото за проучвания Symoe, специализирано в изчислението на емисиите CO2 задачата да изчисли емисията на Co2, породена от строежа на Waterair. Резултатите са отлични. Строежът на един басейн поражда емисии, които са с по-малка стойност от тези от 15 дневно пътуване за 4 лица в Египет (със заминаване от Париж).
Употребата на басейна за година (електричество, пречистващи продукти,...) представлява около 1,2% от средната годишна емисия на CO2 на едно френско домакинство, или се равнява на едно отиване и връщане със самолет Париж-Нант за 1 човек в екологична класа (източник FPP).
Басейнът и екологията не са несъвместими, точно обратното. Последиците от басейна са още по-малки, ако се вземе под внимание намалението на вашите пътувания благодарение на свободното време, прекарано вкъщи!

Поискайте
вашият каталог
БЕЗПЛАТЕН
Персонализирано проучванеПоискайте безплатно и персонализирано въвеждащо проучване

Поискайте вашият БЕЗПЛАТЕН каталог

Всички полета трябва да бъдат попълнени