Законови забележки

Идентификация на ръководителя на обекта
Waterair.fr е сайт, създаден от Piscines WATERAIR
Акционерно дружество с капитал от 10 000 000 евро
Търговски и фирмен регистър на Мюлуз B 440 123 487 с адрес на седалището :

Z.A
68580 Сепоа льо Ба

Съвети и въвеждащо проучване: +33 (0) 800 50 70 40
Административен стандарт: +33 (0)3 89 07 45 45
Обслужване на клиентите: +33 (0)3 89 07 45 55 (service gratuit, prix d'un appel)

Отговорник за публикуването: Госпожа Директор Комуникации

Достъп до сайта
Достъпът до сайта www.waterair.fr е безплатен.
Разходите за достъп и ползване на телекомуникационната мрежа са за сметка на интернет потребителя, според начините, определени от неговия доставчик за достъп или от телеком оператора.
Лицето, ползващо настоящия сайт, заявява, че има нужната компетентност и средства за достъп и ползване на сайта.

Лични данни
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à Piscines WATERAIR - Service Communication - ZA - 68580 Сепоа льо Ба

Техническа информация
Напомняме ви, че поверителността на кореспонденцията не може да бъде гарантирана в интернет пространството.
Интернет потребителят е информиран, че по време на достъпа до сайта могат да бъдат използвани "бисквитки" с цел да се позволи неговата идентификация и да се съхрани въведената информация за времето на срока на връзката.

Хиперлинкове
Създаването на хиперлинкове към сайта www.waterair.fr е подчинява на допълнително одобрение от страна на Ръководителя публикации. Създадените хиперлинкове, водещи към други сайтове от www.waterair.fr, не биха могли в никакъв случай да пораждат отговорност за Piscines WATERAIR.

Авторски права
Цялостното или частично възпроизвеждане или представяне на страници, данни и всякакъв друг елемент от сайта, чрез какъвто и да било метод или носител, е забранено и, без изричното разрешение на съставителя, представлява фалшификация.

Идентификация на домейна на сайта
Waterair.fr се хоства от SIVIT Sarl
Чието седалище се намира на ул. Дю 8 Ме, 8, 42110 Фьор
Поискайте
вашият каталог
БЕЗПЛАТЕН
Персонализирано проучванеПоискайте безплатно и персонализирано въвеждащо проучване

Поискайте вашият БЕЗПЛАТЕН каталог

Всички полета трябва да бъдат попълнени